ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Έληξε το ΚΤΕΟ σας; Δείτε τι πληρώνετε!

 
Ενημερωθείτε εδώ για τα προβλεπόμενα παράβολα του Υπουργείου.
 

Προσοχή!

Στα παράβολα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος τεχνικού ελέγχου!
 

Ι.Χ.   Επιβατικό 

 

εντός 30 ημερών 17,12 Ε (παράβολο δημοσίου 16 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

από 1 - 6 μήνες 35,31 Ε (παράβολο δημοσίου 33 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

πάνω από 6 μήνες 69,55Ε (παράβολο δημοσίου 65 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

 
 

Μηχανές 

 

εντός 30 ημερών 10,70 Ε (παράβολο δημοσίου 10 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

από 1 - 6 μήνες 21,40 Ε (παράβολο δημοσίου 20 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

πάνω από 6 μήνες 43,87Ε (παράβολο δημοσίου 41 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

 

Φορτηγά

 

εντός 30 ημερών 21,40Ε (παράβολο δημοσίου 20 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

από 1 - 6 μήνες 41,73Ε (παράβολο δημοσίου 39 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

πάνω από 6 μήνες 83,46Ε (παράβολο δημοσίου 78 Ε)  +  έλεγχος ΚΤΕΟ  

 
                                                                                  Υπενθυμίζουμε ότι: στις παραπάνω τιμές προσθέστε και το κόστος τεχνικού ελέγχου