Πότε περνάω ΚΤΕΟ μετά την καραντίνα;

Πότε περνάω ΚΤΕΟ μετά την καραντίνα;

Όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου και Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων που έληξαν από 31/10/2020 έως 17/01/2021, έχουν πάρει παράταση 90 ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη* ημερομηνία. Δείτε την παρακάτω λίστα.
*στο ΔΤΕ ή ΚΕΚ
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΤΕ/ΚΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 90 ΗΜΕΡΟΛ. ΗΜΕΡΩΝ          

ΣΑ           31/10/20              ΠΑ          29/1/2021

ΚΥ           01/11/20              ΔΕ           1/2/2021

ΔΕ           02/11/20              ΔΕ           1/2/2021

ΤΡ           03/11/20              ΔΕ           1/2/2021

ΤΕ           04/11/20              ΤΡ           2/2/2021

ΠΕ           05/11/20              ΤΕ           3/2/2021

ΠΑ          06/11/20              ΠΕ           4/2/2021

ΣΑ           07/11/20              ΠΑ          5/2/2021

ΚΥ           08/11/20              ΔΕ           8/2/2021

ΔΕ           09/11/20              ΔΕ           8/2/2021

ΤΡ           10/11/20              ΔΕ           8/2/2021

ΤΕ           11/11/20              ΤΡ           9/2/2021

ΠΕ           12/11/20              ΤΕ           10/2/2021

ΠΑ          13/11/20              ΠΕ           11/2/2021

ΣΑ           14/11/20              ΠΑ          12/2/2021

ΚΥ           15/11/20              ΔΕ           15/2/2021

ΔΕ           16/11/20              ΔΕ           15/2/2021

ΤΡ           17/11/20              ΔΕ           15/2/2021

ΤΕ           18/11/20              ΤΡ           16/2/2021

ΠΕ           19/11/20              ΤΕ           17/2/2021

ΠΑ          20/11/20              ΠΕ           18/2/2021

ΣΑ           21/11/20              ΠΑ          19/2/2021

ΚΥ           22/11/20              ΔΕ           22/2/2021

ΔΕ           23/11/20              ΔΕ           22/2/2021

ΤΡ           24/11/20              ΔΕ           22/2/2021

ΤΕ           25/11/20              ΤΡ           23/2/2021

ΠΕ           26/11/20              ΤΕ           24/2/2021

ΠΑ          27/11/20              ΠΕ           25/2/2021

ΣΑ           28/11/20              ΠΑ          26/2/2021

ΚΥ           29/11/20              ΔΕ           1/3/2021

ΔΕ           30/11/20              ΔΕ           1/3/2021

ΤΡ           01/12/20              ΔΕ           1/3/2021

ΤΕ           02/12/20              ΤΡ           2/3/2021

ΠΕ           03/12/20              ΤΕ           3/3/2021

ΠΑ          04/12/20              ΠΕ           4/3/2021

ΣΑ           05/12/20              ΠΑ          5/3/2021

ΚΥ           06/12/20              ΔΕ           8/3/2021

ΔΕ           07/12/20              ΔΕ           8/3/2021

ΤΡ           08/12/20              ΔΕ           8/3/2021

ΤΕ           09/12/20              ΤΡ           9/3/2021

ΠΕ           10/12/20              ΤΕ           10/3/2021

ΠΑ          11/12/20              ΠΕ           11/3/2021

ΣΑ           12/12/20              ΠΑ          12/3/2021

ΚΥ           13/12/20              ΔΕ           15/3/2021

ΔΕ           14/12/20              ΔΕ           15/3/2021

ΤΡ           15/12/20              ΔΕ           15/3/2021

ΤΕ           16/12/20              ΤΡ           16/3/2021

ΠΕ           17/12/20              ΤΕ           17/3/2021

ΠΑ          18/12/20              ΠΕ           18/3/2021

ΣΑ           19/12/20              ΠΑ          19/3/2021

ΚΥ           20/12/20              ΔΕ           22/3/2021

ΔΕ           21/12/20              ΔΕ           22/3/2021

ΤΡ           22/12/20              ΔΕ           22/3/2021

ΤΕ           23/12/20              ΤΡ           23/3/2021

ΠΕ           24/12/20              ΤΕ           24/3/2021

ΠΑ          25/12/20              ΠΕ           25/3/2021

ΣΑ           26/12/20              ΠΑ          26/3/2021

ΚΥ           27/12/20              ΔΕ           29/3/2021

ΔΕ           28/12/20              ΔΕ           29/3/2021

ΤΡ           29/12/20              ΔΕ           29/3/2021

ΤΕ           30/12/20              ΤΡ           30/3/2021

ΠΕ           31/12/20              ΤΕ           31/3/2021

ΠΑ          01/01/21              ΠΕ           1/4/2021

ΣΑ           02/01/21              ΠΑ          2/4/2021

ΚΥ           03/01/21              ΔΕ           5/4/2021

ΔΕ           04/01/21              ΔΕ           5/4/2021

ΤΡ           05/01/21              ΔΕ           5/4/2021

ΤΕ           06/01/21              ΤΡ           6/4/2021

ΠΕ           07/01/21              ΤΕ           7/4/2021

ΠΑ          08/01/21              ΠΕ           8/4/2021

ΣΑ           09/01/21              ΠΑ          9/4/2021

ΚΥ           10/01/21              ΔΕ           12/4/2021

ΔΕ           11/01/21              ΔΕ           12/4/2021

ΤΡ           12/01/21              ΔΕ           12/4/2021

ΤΕ           13/01/21              ΤΡ           13/4/2021

ΠΕ           14/01/21              ΤΕ           14/4/2021

ΠΑ          15/01/21              ΠΕ           15/4/2021

ΣΑ           16/01/21              ΠΑ          16/4/2021

ΚΥ           17/01/21              ΔΕ           19/4/2021