Προετοιμασία

Προετοιμασία

Τι χρειάζεται να έχετε μαζί σας για να περάσετε ΚΤΕΟ;

 
⦁την  'Aδεια  κυκλοφορίας του οχήματος (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία).
⦁το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου / ΚΤΕΟ (αν υπάρχει)
⦁την ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 
 

Σε περίπτωση που το όχημα έχει κοτσαδόρο

Προσκομίζετε την άδεια ρυμούλκησης
 

Σε περίπτωση που το όχημα φέρει διπλό καύσιμο (υγραέριο)

Αν στο όχημα υπάρχει διπλό καύσιμο, είτε εκ κατασκευής (εργοστασιακό) είτε με διασκευή (LPG υγραέριο ή CNG φυσικό αέριο) τότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης ή βεβαίωση αντιπροσωπίας.
 
                                                                                                      Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 
 
 
Προσοχή!   
 
Η δεξαμενή έχει διάρκεια ζωής 10 έτη από την αναγραφόμενη ημερομηνία κατασκευής της.
 
 
Αν η δεξαμενή είναι κοντά στην λήξη της το ΚΤΕΟ υποχρεούται να εκδώσει δελτίο τεχνικού ελέγχου (εφόσον αυτό συμπίπτει) το ανώτερο μέχρι την ημερομηνία λήξη της δεξαμενής.                                                        
 
 
                                                               ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά για την αλλαγή της νομοθεσίας
 

Για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων χρειάζεστε

⦁την 'Aδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 
Για ειδικές περιπτώσεις, τα είδη του τεχνικού ελέγχου και τι χρειάζεστε ενημερωθείτε εδώ
 

Το όχημα σας πρέπει:

⦁να μην έχει πρόσθετο βάρος αποσκευών  ή άλλων μεταφερόμενων ειδών
⦁να βρίσκετε σε καλή κατάσταση υγιεινής
 
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!