Στάδια Ελέγχου - Αυτοκίνητα

Στάδια Ελέγχου - Αυτοκίνητα

Τα Ι.ΚΤΕΟ είναι εξουσιοδοτημένα από το Ελληνικό κράτος για τον έλεγχο και την  την  πιστοποίηση της ασφάλειας του οχήματός σας.

 

Ο έλεγχος διενεργείται σε 3 στάδια :