Έλεγχος καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

Έλεγχος καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

Εκδίδεται κάθε χρόνο για όλα τα οχήματα 

Απαιτείτε μόνο η άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία).

 

Εξαίρεση αποτελούν τα οχήματα:

ΤΑΞΙ Δ.Χ.
Φορτηγά Δ.Χ.
Στα οποία εκδίδεται ανά εξάμηνο  
 
 
Προσοχή!
1.Είναι υποχρεωτικό για όλα τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων).
 
2.Για καινούργια οχήματα (Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 3,5 τόνους) αγορασμένα στην Ελλάδα εκδίδεται τον 1ο χρόνο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους και στην συνέχεια ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο μέχρι τον 4ο χρόνο όπου υποχρεούνται να περάσουν Αρχικό Τεχνικό  Έλεγχο όπου η Κ.Ε.Κ. <<ενσωματώνεται>>  στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και έχει ισχύ 1 χρόνο.
 
3.Για οχήματα που κυκλοφορούν ήδη η Κ.Ε.Κ.  ανανεώνεται κάθε χρόνο εκτός από την χρονιά που γίνεται ο Περιοδικός Τεχνικός  Έλεγχος όπου <<ενσωματώνεται>>  στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και έχει ισχύ 1 χρόνο.
 
4.Για οχήματα Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή φορτηγά  Δ.Χ. έως 3,5, τόνους) η Κ.Ε.Κ. ανανεώνεται κάθε 6 μήνες εκτός από την χρονιά που γίνεται ο Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος όπου <<ενσωματώνεται>>  στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και έχει ισχύ 6 μήνες.      
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ! 

 Δείτε εδώ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Automoto!