Στάδια Ελέγχου - Μηχανές

Στάδια Ελέγχου - Μηχανές

Τεχνικός έλεγχος μηχανών

Στάδια διαδικασίας τεχνικού ελέγχου δικύκλων:
 
⦁Έλεγχος ταυτότητας δικύκλου (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου και κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
⦁Έλεγχος θορύβου σε στάση με βάση τις προδιαγραφές (έγκριση τύπου) του κάθε μοντέλου
⦁Έλεγχος καυσαερίων (για όσα δίκυκλα έχουν υποχρέωση)
⦁Έλεγχος φώτων
⦁Έλεγχος συστήματος πέδησης

⦁Οπτικός έλεγχος επί ανυψωτικού / ελαστικά - ανοχές σε κρίσιμα εξαρτήματα του δικύκλου